Genadegawes en die gawes van die Heilige Gees

By on August 19, 2019

Sien die Shekina

Vrae oor die gawes.

Die vyfvoudige Persona-gawes van Efesiërs 4

Die Praktyk-gawes van Romeine 12

Die gawes van 1 Korintiërs 12

Riglyne vir die ontdekking van jou gawes

Ons almal se grootste behoefte