White River, Pentecost (2019)

1.) Sien die Shekinah

2.) Vrae oor ons verstaan van die genadegawes

3.) Die Vyfvoudige bediening

4.) Die 7 Genadegawes van Romeine 12

5.) Die 9 Gawes van die Gees van 1 Kor 12

6.) Riglyne vir die ontdekking van jou gawes